Välkommen till våra hemsidor!

Lastbilar och specialmaskiner

CNC-borrmaskin för skenor

CNC järnvägssåg och borr kombinerad produktionslinje

CNC-borrmaskin för samlingsrör

CNC hydraulisk höghastighetsstansmaskin för lastbilsbalk

3-sidig stansmaskin för U-balkar på lastbilschassier